• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

Актив васпитача и медицинских сестара-васпитача

Тема

Облик

Време

Носиоци

Нова концепција рада актива

Презентација + радионица

Септембар

Чланови актива

Индивидуални план стручног усавршавања

Презентација + практичан рад

Септембар

Чланови актива

Стандарди компетенција за васпитаче

Презентација

+Пример добре пракс

Новембар

Марија Перишић,педагог

Говорно – музичке активности

Радионица

Фебруар

Реализатори:

С. Станковић, логопед

А. Васић, муз.педагог

 

Игре и активности за подстицање правилне артикулације гласова

Предавање + практичан рад

Новембар

Сузана Станковић, логопед

Игра или плес- примена реквизита у раду са децом + „Покрет као основа за развој деце

Примери добре праксе

март

Јоланда Илић педагог за физичко васпитање

 

Славимо различитост

Радионица „Бранко“

Новембар

Марија Стојкови,Јелена Лазаревић

М. Аризановић,сарад

Вредности телесног вежбања

Предавање + радионица

фебруар

Јоланда Илић педагог за физ.

Фазе пројектног планирања и технике

Радионица + практични рад

март

М. Стојковић,васп.

Ј. Лазаревић,васп.

М. Аризановић,сарад

HK,H,Himage 0 02 05 77e4e15d50cec885eb197560a12df8a767ab30dcbb5194d2626b0f82dae4236f V1