• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

Актив приправника и ментора 2018/19

Програм увођења у посао васпитача-приправника реализовали смо организованим пријемом приправника и евидентирањем васпитача који испуњавају услов за полагање испита за лиценцу, утврђивањем обавеза и задатака ментора и приправника током приправничког стажа. У овој школској години састанцима актива присуствоваће 14 приправника и њихови ментори, од којих ће 13 током године завршити стаж и полагати испит у установи.

Кроз рад актива ментора и приправника, настојаћемо да остваримо циљ припреме приправника за практичну примену знања стечених у оквиру базичног образовања. Актив ће и ове године посветити пуну пажњу праћењу реализације и евалуацији свакодневног васпитно-образовног рада са децом који остварују приправници.

Програмом увођења приправника у посао у нашој установи предвиђено је и упознавање са законском регулативом, са моделима А и Б вор-а, инклузивним образовањем, учешћем приправника у културној и јавној делатности установе. Током радне године предвиђена су три тематска састанка (Приказ угледне активности, Педагошке ситуације, Планирање и евидентирање).

Процес савладавања програма увођења приправника у посао који се реализује према Правилнику о стицању дозволе за рад, биће подржан учешћем приправника на састанцима стручних актива васпитача, на којима ће имати прилику да непосредно реализују, посматрају и анализирају угледне активности. Динамику присуства одређује ментор у сарадњи са одговорним васпитачем објекта у коме приправник ради.

Динамика полагања испита за оспособљеност приправника за посао у установи биће одређена од стране стручних сарадника, психолога и педагога који координирају радом Актива. Стручни сарадници (педагог и психолог) ће континуирано пружати подршку и помоћ приправницима током припреме испита за добијање лиценце у Београду.

             Актив приправника и ментора 2019/20

Програм увођења у посао васпитача-приправника реализоваћемо организованим пријемом приправника и евидентирањем васпитача који испуњавају услов за полагање испита за лиценцу, утврђивањем обавеза и задатака ментора и приправника током приправничког стажа. У овој школској години састанцима актива присуствоваће 6 приправника и њихови ментори, од којих ће сви током године завршити стаж и полагати испит у установи. Очекујемо да се прикључи још 7 приправника-стажиста, који ће почети стаж у овој школској години, тако да ће актив бројати 13 +13 чланова и два стручна сарадника (психолога и педагога).

приправник

ментор

Датум завршетка стажа

Марина Савић

Сузана Стојановић

Завршила, полагање у септембру

Павловић Ана

Наташа Николић

На породиљском

Александра Врањанац

Димитринка Петровић

9.12.2019.

Сања Костић

Драгана Гроздановић

4.10.2019.

Биљана Пејковић

Јелена Анђелковић

21.10.2019.

Тамара Стојковић

Зорица Дедовић

4.11.2019.

Јулија Ђокић

Ана Пешић

21.04.2020.

Напомена: полагање горе наведених кандидата ( испита у установи) реализоваће се до краја календарске 2019.године, осим једног који је планиран до краја маја..

         Кроз рад актива ментора и приправника, настојаћемо да остваримо циљ припреме приправника за практичну примену знања стечених у оквиру базичног образовања. Актив ће и ове године посветити пуну пажњу праћењу реализације и евалуацији свакодневног васпитно-образовног рада са децом који остварују приправници.

Програмом увођења приправника у посао у нашој установи предвиђено је и упознавање са законском регулативом, са основама програмирања и планирања, инклузивним образовањем, учешћем приправника у културној и јавној делатности установе. Током радне године предвиђена су три тематска састанка (Приказ угледне активности, Педагошке ситуације, Планирање и евидентирање).

Процес савладавања програма увођења приправника у посао који се реализује према Правилнику о стицању дозволе за рад, биће подржан учешћем приправника на састанцима стручних актива васпитача, на којима ће имати прилику да непосредно реализују, посматрају и анализирају угледне активности. Динамику присуства одређује ментор у сарадњи са одговорним васпитачем објекта у коме приправник ради.

Динамика полагања испита за оспособљеност приправника за посао у установи биће одређена од стране стручних сарадника, психолога и педагога који координирају радом Актива. Стручни сарадници (педагог и психолог) ће континуирано пружати подршку и помоћ приправницима током припреме испита за добијање лиценце у Београду.