• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

Програм заштите деце од насиља

 

   Реализацијом ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА доприносимо опшптем циљу Посебног протокола, а то је унапређивање квалитета живота деце кроз:

- мере превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце,

- мере интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање.

  Реализоване превентивне активности допринеле су да деца: прихватају боравак у колективу; осећају се заштићено и сигурно у установи; успешније и ефикасније уче; буду одговорнија у управљању сопственим понашањем; буду отпорнија на утицај негативних фактора; успостављају и негују пријатељства; управљају конфликтним ситуацијама, избегавају их или их успешно решавају; управљају јаким осећањима као што су љутња, фрустрација и анксиозност; успешно реагују када су суочена са тешкоћама; сарађују са другима и раде тимски; разумеју и цене различитост; поштују своја и права других.

   Реализоване превентивне активности имају за циљ: упознавање и усвајање права и обавеза кроз охрабривање учешћа деце у дефинисању и успостављању правила, као и последица кршења истих; развијање способности за препознавање сопствених и туђих потреба, осећања, развијање емпатије, развијање широког спектра одговора на различита понашања; учење реаговања на прихватљив и неугрожавајући начин за себе и друге; учење конструктивног начина решавања конфликата; уважавање различитости, упознавања начина и процедура поступања у случају насиља.

   Реализују се активности из програма за подстицање развоја дечјег самопоштовања, Чувара осмеха, животних вредности. Реализују се редовно радионице и играонице за децу и родитеље, заједнички излети и шетње, посете болесном другу.

   Васпитно особље примењује знања стечена на семинарима о асертивном понашању, из области функционалне сарадње са породицом и индивидуализације у раду са децом. Такође, примењују се знања стечена у оквиру интерног стручног усавршавања у Установи на тему ненасилне комуникације, позитивне дисциплине у вртићу, активног слушања, комуникативних вештина за сарадњу са породицом.

   Обележавање важних датума – сви вртићи добију списак важних датума који се обележавају у свету и сами одаберу које ће обележити са децом, у складу са темама које се одвијају у раду са децом. Обавезно се обележавају дани посвећени деци, старима, планети, здравом стилу живота, женама, заштити околине.

Мали тимови састављени од васпитача, стручног сарадника, превентивних сестара и родитеља, брзим и континуираним реаговањем и разговором о проблему постигли су да се дође до решења. Најчешће се користи медијација као приступ и већина проблема отклоњена је разговором и уступцима.

- Имали смо сарадњу са Центром за социјални рад и у сарадњи са њима постигли смо решење и бољитак за дете.

-Традиционално са члановима Тзн-а се ради процена ризика безбедности деце у објектима и отклањају могуће опасности.

- У циљу безбедности деце обновљена је јединствена листа деце која су алергична на одређену врсту хране и дата главним васпитачима радних јединица (која има сврху најчешће токо колективних одмора) када децу мењају вртиће.

- У интервентне активности можемо сврстати и саветодавне разговоре директора,помоћника директора, психолога и педагога са васпитачима и родитељима у циљу решавања конфликтних ситуација.