• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

     Социјално-заштитна функција у предшколској установи реализује се на следећим нивоима:

 • · Предшколске установе;
 • · Васпитне групе;
 • · Раду са децом и родитељима, односно старатељима;
 • · Раду са запосленима у сарадњи са локалном заједницом.

    Социјална заштита у установи реализује се у циљу заштите права деце са развојним тешкоћама, заштите права деце без родитељског старања, заштита права деце из материјално угрожених породица, заштита права усвојене деце и деце у хранитељским породицама, деце избеглих и расељених лица, деце ромске и других националности.

Важни задаци у оквиру социјалне заштите су:

 • · Допринос социјалној сигурности и стабилности породице;
 • · Допринос васпитној функцији породице;
 • · Подршка социјализацији детета и његовом активном укључивању у колектив и ширу заједницу
 • · Очување и унапређивање породичних односа;
 • · Ублаживање последица сиромаштва и социјалне искључености;
 • · Превенција и заштита деце од насиља, занемаривања и злостављања;
 • · Стварање квалитетних услова за раст, развој и учење предшколског детета.

   Програм социјалне заштите се реализује са партнерима у окружењу: Центар за социјални рад, Одељење за друштвене делатности и социјалну заштиту општинске управе, Интересорна комисија, Полицијска управа, Црвени крст, родитељи и друге надлежне институције.