• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

Пре склапања Уговора о смештају детета у полудневни (четворосатни) боравак при вртићима родитељи су у обавези да одраде систематски преглед деце у Дечјем диспанзеру (код изабраног деч. лекара – педијатра).

Онај родитељ који долази да потпише уговор мора да понесе са собом очитану (или ископирану) личну карту и попуњен образац Захтева за упис у ППП, који се налази на службеном сајту установе www.vukicamitrovic.edu.rs у рубрици „Упис деце у ППП“ [Овај образац су родитељи већ једном попуњавали - ради пријаве детета за ППП (он је предат васпитачима), а сада је неопходан још један примерак, који остаје уз Уговор].

Уговори за полудневни боравак у вртићу склапаће се у Управи предшколске установе - при вртићу „1001 радост“ у центру Лесковца (солитер „S-16“, код Радио Лесковца), сваког дана - у времену од 1000- 1600 сати, по следећем распореду:

Субота, 03.09.2022. - ПП-групе при вртићу „Колибри“ из Лесковца;

Понедељак, 05.09.2022. - ПП-групе при вртићима „Бамби“ и „1001 радост“ из Лесковца;

Уторак, 06.09.2022. - ПП-групе при вртићу „Цицибан“ из Лесковца и „Бубамара“ из Братмиловца;

Среда, 07.09.2022- ПП-групе при вртићима „Мајски цветови“ из Вучја и „Снежана“ из Грделице;

Четвртак и Петак, 08.09.2022.- 09.09.2022. - склапање уговора са свим оним родитељима који (из оправданих разлога) нису могли доћи и потписати уговор у заказаном термину – предвиђеном за дати вртић.

НАПОМЕНА: Сви родитељи дужни су да се - по доласку у вртић ради склапања уговора – придржавају прописаних мера превенције због корона вируса, т.ј. обавезно је држање одговарајућег растојања приликом чекања у реду и ношење заштитне епидемиолошке маске која покрива лице (уста и нос).

ZAGLAVLJE

ОБАВЕШТЕЊЕ

За родитеље новопримљене деце целодневног боравака у вртић

 

 • Уколико је дете на коначном списку примљене деце потребно је да његов родитељ/ други законски заступник детета - најкасније до краја aвгуста 2022. – дође у вртић „ 1001 радост „( управа ПУ ), ради преузимања образаца неопходних за здравствени преглед и упис детета уз поштовање свих прописаних мера везаних за COVID 19.
 • Систематски (здравствени) прегледи новопримљене деце обављаће се у дечјем диспанзеру у Лесковцу - код изабраног дечјег лекара (или оног који га мења);
 • Након обављеног лекарског прегледа вршиће се потписивање Уговора о смештају деце у вртић „ 1001 радост „ ( управа ПУ ) од 22.08.2022 до 31.08.2022. године  од 08-15,00 сати уз поштовање свих прописаних мера  везаних за COVID 19.
 • За потписивање Уговора неопходно је понети следећу документацију:
  • Фотокопију личне карте родитеља/ другог законског заступника детета који потписује Уговор;
  • Оверен здравствени лист и лекарску потврду из дечјег диспанзера;
  • Доказ о уплати осигурања и потрош. материјала – за целу шк. годину (1.500,00 динара) .

Колективна адаптација новопримљене деце почеће

01. септембра 2022. године – у договору са групним васпитачима.

НАСЛОВНА В

РАСПОРЕД ДЕЦЕ ЗА ВРЕМЕ ГОДИШЊИХ ОДМОРА

(28.07. до 26.08.2022.године)

 

      У вртић „1001 радост“ распоређују се:

-деца вртића „Наше дете“: старија јаслена група и све вртићке групе

 

     У вртић „Лане“ распоређују се:

-деца вртића „Цицибан“: све узрасне групе (јаслене и вртићке)

-деца вртића „Наше дете“: млађа јаслена група

 

      У вртић „Колибри“ распоређују се:

-деца вртића „Цврчак“: све узрасне групе (јаслене и вртићке)

 

      У вртић „Звончица“ распоређују се:

-деца вртића „Бамби“- све узрасне групе

-деца вртића „Бубамара“- све узрасне групе

 

НАПОМЕНА:

Деца вртића „Колибри“ настављају боравак у вртићу „Цврчак“ због радова у вртићу. Вртић „Колибри“ почиње са радом 08.08.2022.године.

 

Родитељи деце која у време годишњих одмора прелазе у друге вртиће у обавези су да обавесте групног васпитача о томе до 26.07.2022.године, како би здравствени картони били благовремено пребачени у вртић где су распоређена њихова деца. Након овог рока неће бити могућности за преузимање картона из матичног објекта.

У П Р А В А

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК:

"НАШЕ ДЕТЕ"Деца рођена од 01.03.2021.до 31.10.2021. године.

"БАМБИ" - Деца рођена од 01.03.2018.до 28.02.2019. године.

"1001 РАДОСТ" -Деца рођена од 01.03.2020.до 28.02.2021. године.

"ЛАНЕ" -Деца рођена од 01.03.2021.до 31.10.2021. године.

"ЦИЦИБАН" -Деца рођена од 01.03.2021.до 31.10.2021. године.

"КОЛИБРИ" -Деца рођена од 01.03.2021.  до 31.10.2021. године.

"ЦВРЧАК" -Деца рођена од 01.03.2021. до 31.10.2021. године.

"ЗВОНЧИЦА" -Деца рођена од 01.03.2019.до29.02.2020.године.

"ЗВОНЧИЦА" -Деца рођена од 01.03.2018. до 28.02.2019. године.

"БУБАМАРА" -Деца рођена од 01.03.2019.до 29.02.2020.године.

"СНЕЖАНА" -Деца рођена од 01.03.2020.до 31.10.2021. године.

"МАЈСКИ ЦВЕТОВИ" -Деца рођена од 01.03.2020. до 31.10.2021.године.

"МАЈСКИ ЦВЕТОВИ" -Деца рођена од 01.03.2019 до 29.02.2020. године.

ОБНОВА УПИСА за школску 2022/2023. годину (за сву децу целодневног боравка која настављају боравак у вртићу од 01.09.2022.године), вршиће се у периоду од 28.07. до 09.08.2022. године у вртићу „Бамби“ (насеље „Гаретова палата“) од 7,30-15,30 часова по следећем распореду:

 • Четвртак, 28.07.2022. године ................. вртић „Наше дете“
 • Петак ,  29.07.2022. године ..................... вртићи „Бамби“, „Звончица“ и „Бубамара“
 • Субота , 30.07.2022. године ................... вртић „1001 радост“
 • Понедељак, 01.08.2022. године ............ вртић „Лане“
 • Уторак, 02.08.2022. године ..................... вртић „Цицибан“
 • Среда, 03.08.2022. године .....................  вртић „Цицибан“
 • Четвртак, 04.08. 2022. године ................ вртић „Колибри“
 • Петак, 05.08. 2022. године ..................... вртић „Цврчак“
 • Субота, 06.08. 2022. године ................... вртићи „Снежана“ Грделица  и „Мајски цветови“ Вучје
 • Понедељак, 08.08.2022. године и уторак, 09.08.2022. године - родитељи који су пропустили горе назначене термине за обнову.

Услови за обнову уписа:

 • Уговор може склопити само један од родитеља/други законски заступник;
 • Измирење свих дуговања које родитељ има према вртићу закључно са 30.06.2022. године (обавезно понети уплатницу);
 • Уплата у износу од 1.500,00 динара на име осигурања детета и потрошног материјала на рачун 840-93667-39 са истим позивом на број као и месечна уплата уз презентовање уплатнице ( обавезно понети уплатницу ) ;
 • Фотокопија личне карте родитеља/другог законског заступника који потписује Уговор (за личну карту са чипом очитани подаци);
 • Извод из матичне књиге рођених (фотокопија) - само за децу најстаријих група ;

Важна напомена:    
Молимо родитеље да стриктно поштују наведени рок и распоред за обнову уписа јер по истеку рока нећемо уважити никакве разлоге и интервенције.

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК:

*НАШЕ ДЕТЕ   Деца рођена од 01.03.2021.до 31.10.2021. године.

*БАМБИ            Деца рођена од 01.03.2018.до 28.02.2019. године.

*1001 РАДОСТ Деца рођена од 01.03.2020.до 28.02.2021. године.

*ЛАНЕ               Деца рођена од 01.03.2021.до 31.10.2021. године.

*ЦИЦИБАН       Деца рођена од 01.03.2021.до 31.10.2021. године.

*КОЛИБРИ       Деца рођена од 01.03.2021.  до 31.10.2021. године.

*ЦВРЧАК          Деца рођена од 01.03.2021. до 31.10.2021. године.

*ЗВОНЧИЦА    Деца рођена од 01.03.2019.до29.02.2020.године.

*ЗВОНЧИЦА    Деца рођена од 01.03.2018. до 28.02.2019. године.

*БУБАМАРА     Деца рођена од 01.03.2019.до 29.02.2020.године.

*СНЕЖАНА      Деца рођена од 01.03.2020.до 31.10.2021. године.

*МАЈСКИ ЦВЕТОВИ Деца рођена од 01.03.2020. до 31.10.2021. године.

*МАЈСКИ ЦВЕТОВИ Деца рођена од 01.03.2019 до 29.02.2020. године.

 

ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ НА ПРЕЛИМИНАРНИ СПИСАК

Правилник о утврђивању критеријума и услова за пријем и смештај деце у ПУ "Вукица Митровић" у члану 15. предвиђа:

Родитељ може уложити приговор, у писаној форми на Прелиминарни списак, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Прелиминарног списка.

- Приговор се подноси комисији, која одлучује по приговору.

- Приговор обавезно садржи: име и презиме детета, деловодни (заводни) број захтева и разлог приговора, име, презиме и тачну адресу родитеља који подноси приговор.

- Приговор мора да буде својеручно потписан од стране родитеља који подноси приговор.

- За родитеље који нису у могућности да се својеручно потпишу (неписмена лица, лица са инвалидитетом и сл.) примењују се одредбе позитивних прописа којима се уређује ова област.

- Сваки поднети приговор се заводи, а родитељ добија потврду о предаји приговора.