• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

Пре склапања Уговора о смештају детета у полудневни (четворосатни) боравак при вртићима родитељи/други законски заступници су у обавези да одраде систематски преглед деце у Дечјем диспанзеру (код изабраног деч. лекара – педијатра).

Онај родитељ/други законски заступник који долази да потпише уговор треба да понесе са собом очитану (или ископирану) личну карту и комплетно попуњен, одн. оверен од стране педијатра Здравствени лист детата (образац који се претходно преузима у Управи установе – канцеларија бр. 1).

Осим тога, родитељ/други законски заступник доноси и попуњен образац Захтева за упис у ППП, који је приложен уз Здравствени лист, а налази се и на службеном сајту установе www.vukicamitrovic.edu.rs [Овај образац родитељи/други законски заступници су већ једном попуњавали - ради пријаве детета за ППП (и он је дат дететовом васпитачу), а сада је неопходан још један примерак - који остаје уз Уговор].

Уговори за полудневни боравак у вртићу склапаће се у Управи предшколске установе - при вртићу „1001 радост“ у центру Лесковца (солитер „S-12“, код Радио Лесковца), сваког радног дана - у времену од 930- 1530 сати, по следећем распореду:

Субота, 26.08.2023. - ПП-групе при вртићу „Колибри“ из Лесковца;

Понедељак, 28.08.2023. - ПП-групе при вртићима „Бамби“ и „1001 радост“ из Лесковца;

Уторак, 29.08.2023. - ПП-групе при вртићу „Цицибан“ из Лесковца и „Бубамара“ из Братмиловца;

Среда, 30.08.2023 - ПП-групе при вртићима „Мајски цветови“ из Вучја и „Снежана“ из Грделице;

Четвртак и Петак, 31.08.2023.- 01.09.2023. - склапање уговора са свим оним родитељима/другим законским заступницима који (из оправданих разлога) нису могли доћи и потписати уговор у заказаном термину – предвиђеном за дати вртић.

Родитељи/други законски заступници који (из било ког разлога) не склопе уговор о полудневном боравку до 1. септембра, одн. до поласка детета у ППП, моћи ће да склопе тај уговор и нешто касније, али у вртићу „Колибри“ („Радничко насеље“) – у времену од 1000-1400 часова.

НАПОМЕНА: Родитељи/други законски заступници чије дете по закону, одн. по правилнику Установе има право на бесплатан полудневни боравак у вртићу (треће и четврто дете по рођењу у породици, дете са сметњама у развоју и сл.) морају ту чињеницу предочити (а по могућству и доказати – одговарајућом документацијом) приликом склапања уговора, како би остварили то право – у редовном поступку пред надлежном Комисијом градског Одсека за друштвену бригу о деци.