• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

ОБНОВА УПИСА за школску 2023/2024. годину (за сву децу целодневног боравка која настављају боравак у вртићу од 01.09.2023. године), вршиће се у периоду од 03.07. до 14.07.2023. године у вртићу „Бамби“ (насеље „Гаретова палата“) од 7,30-15,30 часова по следећем распореду:

 • Понедељак, 03.07.2023. године ........................ вртић „Наше дете“
 • Уторак, 04.07.2023. године ................................ вртићи „Бамби“, „Звончица“ и „Бубамара“
 • Среда, 05.07.2023. године .................................. вртић „1001 радост“
 • Четвртак, 06.07.2023. године ............................. вртић „Лане“
 • Петак, 07.07.2023. године ................................... вртић „Цицибан“
 • Субота, 08.07.2023. године ................................  вртић „Цицибан“
 • Понедељак, 10.07.2023. године ........................ вртић „Колибри“
 • Уторак, 11.07.2023. године ................................. вртић „Цврчак“
 • Среда, 12.07.2023. године .................................. вртићи „Снежана“ Грделица  и „Мајски цветови “Вучје
 • Четвртак, 13.07. 2023.године и петак, 14.07.2023. године - родитељи који су пропустили горе назначене термине за обнову.

Услови за обнову уписа:

 • Уговор може склопити само један од родитеља/други законски заступник;
 • Измирење свих дуговања које родитељ има према вртићу закључно са 30.05.2023. године (обавезно понети уплатницу);
 • Уплата у износу од 1.500,00 динара на име осигурања детета и потрошног материјала на рачун 840-93667-39 са истим позивом на број као и месечна уплата уз презентовање уплатнице (обавезно понети уплатницу);
 • Фотокопија личне карте родитеља/другог законског заступника који потписује Уговор (за личну карту са чипом очитани подаци);
 • Извод из матичне књиге рођених (фотокопија) - само за децу најстаријих група;
 • Решење Градске управе за друштвене делатности - Одсек за друштвену бригу за треће и четврто дете у породици, дете без родитељског старања, дете са сметњама у развоју, дете са инвалидитетом, дете корисника социјалне помоћи и дете из материјално угрожених породица.

Важна напомена
Молимо родитеље да стриктно поштују наведени рок и распоред за обнову уписа јер по истеку рока нећемо уважити никакве разлоге и интервенције.

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК:

"НАШЕ ДЕТЕ" - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"БАМБИ" - Деца рођена од 01.03.2019. до 29.02.2020. године.

"1001 РАДОСТ" - Деца рођена од 01.03.2021. до 28.02.2022. године.

"ЛАНЕ" - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"ЦИЦИБАН" - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"КОЛИБРИ" - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"ЦВРЧАК" - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"ЗВОНЧИЦА" - Деца рођена од 01.03.2020. до 28.02.2021. године.

"БУБАМАРА" - Деца рођена од 01.03.2020. до 28.02.2021. године.

"СНЕЖАНА" - Деца рођена од 01.03.2021. до 31.10.2022. године.

"МАЈСКИ ЦВЕТОВИ" - Деца рођена од 01.03.2020. до 28.02.2021. године.

"МАЈСКИ ЦВЕТОВИ" - Деца рођена од 01.03.2021. до 31.10.2022. године.

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК:

"НАШЕ ДЕТЕ"  - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"БАМБИ" - Деца рођена од 01.03.2019. до 29.02.2020. године.

"1001 РАДОСТ" - Деца рођена од 01.03.2021. до 28.02.2022. године.

"ЛАНЕ" - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"ЦИЦИБАН" - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"КОЛИБРИ" - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"ЦВРЧАК" - Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.

"ЗВОНЧИЦА" - Деца рођена од 01.03.2020. до 28.02.2021. године.

"БУБАМАРА" - Деца рођена од 01.03.2020. до 28.02.2021. године.

"СНЕЖАНА" - Деца рођена од 01.03.2021. до 31.10.2022. године.

"МАЈСКИ ЦВЕТОВИ" - Деца рођена од 01.03.2020. до 28.02.2021. године.

"МАЈСКИ ЦВЕТОВИ" - Деца рођена од 01.03.2021. до 31.10.2022. године.

ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ НА ПРЕЛИМИНАРНИ СПИСАК

Правилник о утврђивању критеријума и услова за пријем и смештај деце у ПУ "Вукица Митровић" у члану 15. предвиђа:

Родитељ може уложити приговор, у писаној форми на Прелиминарни списак, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Прелиминарног списка.

- Приговор се подноси комисији, која одлучује по приговору.

- Приговор обавезно садржи: име и презиме детета, деловодни (заводни) број захтева и разлог приговора, име, презиме и тачну адресу родитеља који подноси приговор.

- Приговор мора да буде својеручно потписан од стране родитеља који подноси приговор.

- За родитеље који нису у могућности да се својеручно потпишу (неписмена лица, лица са инвалидитетом и сл.) примењују се одредбе позитивних прописа којима се уређује ова област.

- Сваки поднети приговор се заводи, а родитељ добија потврду о предаји приговора.

Пријава деце старости 5,5 - 6,5 година за Припремни предшколски програм почеће 22. маја и трајаће до 23. јуна 2023. Пријава деце вршиће се електронски - путем Е-maila.

Најпре треба (у електронском облику) попунити образац "Пријаве за упис детета у ППП" који можете преузети ОВДЕ.

Уколико није могуће електронско попуњавање обрасца, исти се може најпре одштампати и ручно попунити, па тек онда скенирати или сликати мобилним телефоном.

Затим треба скенирати (у PDF-u), или сликати телефоном дететову крштеницу (извод из МК рођених).

Након тога се оба ова документа шаљу мејлом на наш службени E-mail предвиђен за ову намену, а то је: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

У року од дан-два у вашем inbox-у (на мејлу са кога сте послали ваша документа) добићете кратак одговор, којим се потврђује да је ваша пријава за ППП уредно примљена, одн. евидентирана.

НАПОМЕНА: Потврде о извршеном упису у ППП за школску 2023/2024 (за "дечји додатак", "материјалну помоћ" и сл.) издаваће се тек по окончању уписног рока, одн. почев од 26. Јуна 2023. године - у Управи установе (канцеларија бр. 1).

Упис и полазак у ППП

Почетак припремног предшколског програма (ППП) за децу рођену од 01.03.2017. - 28.02.2018. предвиђен је за 1. септембар ове године.

Пре тога родитељи имају обавезу да у другој половини августа (тачније: од 14 - 31. авг. 2023.) одведу своје дете у Дечји диспанзер у Лесковцу (или у Дом здравља "Вучје", одн. Д.З. "Грделица", ако тамо имају здрав. картон), код изабраног дечјег лекара (или оног који га мења), ради обавезног систематског прегледа.

 • Родитељи који су пријавили дете за ПП-групу при школи (градској или ванградској) у назначеном периоду - воде своје дете директно у диспанзер, где ће - након обављеног систематског прегледа - добити оверену здравствену потврду неопходну за улазак детета у ПП-групу. Ту потврду затим предају директно на руке васпитачу из одабране ПП-групе и то 1. септембра 2023. године, одн. приликом првог довођења детета у ПП-групу.
 • Родитељи који су пријавили своје дете за ППП при неком од 10 вртића Предшколске установе (на 4 сата - поподне), морају пре одласка на систематски преглед (али не пре 10. августа!) доћи у Управу установе - канцеларија бр. 1 (вртић "1001 радост") да преузму образац "Здравствени лист детета", који им је неопходан за систематски преглед.[1] Након обављеног лекарског прегледа један од родитеља долази поново у Управу установе (са ископираном/очитаном личном картом, лекарском потврдом и попуњеним и овереним "здравственим листом" детета) да склопи Уговор о упису детета у ППП.[2] Овај Уговор се - по правилу - склапа пре поласка детета у ППП (1.септембра), у последњој недељи августа (од 26.08.- 31.08.2023.) по унапред утврђеном Распореду склапања уговора, који ће накнадно бити истакнут на вратима појединих вртића, као и на овом истом сајту.
 • За децу предшколског узраста која су до сада похађала тзв. "целодневни боравак" у вртићу, а имају намеру да од 1. септембра пређу у тзв. "полудневни боравак" (на 4 сата - поподне), није потребно радити систематски преглед у диспанзеру, нити треба да се обнавља уговор о целодневном бортавку за наредну годину. Међутим, и та деца се морају благовремено - у назначеном року - пријавити путем Е-maila за упис у ППП. Њихови родитељи, такође, имају обавезу да - по престанку похађања "целодневног боравка"- испишу дете из вртића (измире преостала дуговања и узму исписницу), као и да преузму "Здравствени лист детета" од превентивне мед. сестре, који чувају код себе до момента склапања новог уговора -за полудневни (4-сатни) боравак - крајем августа.
 • Деца (горе назначеног) предшколског узраста, која већ похађају старије групе "целодневног боравка" у неком од вртића Предшколске установе, а њихови родитељи желе да ту и остану током предстојеће школске године - ради похађања ПП-програма, не подносе никакав електронски Захтев за упис детета у ППП, нити обављају систематски преглед код дечјег лекара (пошто већ одраније имају Уговор и попуњен "здравствени лист" детета). Ови родитељи само - приликом (обавезне) обнове уговора о смештају у целодневни боравак - подносе фотокопију дечјег извода из МКР.
 • Родитељи деце која су у овој школској години (2022/2023) већ похађала припремни предшколски програм, али због присутних развојних сметњи сматрају да њихово дете треба да понови ППП и у новој школској години, могу се пријавити за нови упис свог детета у ППП тек након истека регуларног конкурсног рока (23.06.2023.), одн. све до краја августа 2023. године. Предуслов за поновни упис те деце у ППП јесте званично мишљење Интер-ресорне комисије о потреби одлагања поласка детета у први разред основне школе. Седиште ове Комисије је при Дечјем диспанзеру у Лесковцу.

 

[1] Родитељи који уписују своје дете у вртић "Снежана" у Грделици, или у вртић "Мајски цветови" у Вучју, могу образац "здравственог листа" преузети од превентивне медицинске сестре/васпитача у овим вртићима.

[2] Приликом доласка у Управу ради склапање уговора за ППП, осим наведених, треба понети и друга документа од значаја за утврђивање, одн. испуњење задатих услова за бесплатну ужину за дете (например: фотокоп. Решења за треће и четврто дете, за децу са сметњама у развоју и сл.).

На основу члана 60. став. 3. тачка 9. Статута  и члана 3. Правилника о утврђивању критеријума и услова за пријем и смештај  деце у Предшколску установу "Вукица Митровић" у Лесковцу, директорица Предшколске установе "Вукица Митровић" у Лесковцу дана 01.03.2023. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем деце на целодневни боравак у
ПУ „Вукица Митровић“ у Лесковцу за радну 202
3/24. годину

Вртић "Наше дете"

Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године........................10 места

Вртић "Бамби"

Деца рођена од 01.03.2019. до 29.02.2020. године.........................18 места

Вртић "1001 радост"

Деца рођена од 01.03.2021. до 28.02.2022. године.........................16 места

Вртић "Лане"

Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.........................12 места

Вртић "Цицибан"

Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године..........................12 места

Вртић "Колибри"

Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године..........................12 места

Вртић "Цврчак"

Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године..........................10 места

Вртић "Звончица"

Деца рођена од 01.03.2020. до 28.02.2021. године..........................20 места

Вртић "Бубамара" Братмиловце

Деца рођена од 01.03.2020. до 28.02.2021. године.........................10 места

Вртић "Снежана"“Грделица

Деца рођена од 01.03.2021. до 31.10.2022. године..........................10 места

Вртић "Мајски цветови" Вучје

Деца рођена од 01.03.2021. до 31.10.2022. године............................8 места

Деца рођена од 01.03.2020. до 28.02.2021. године.............................6 места

 

Конкурс за пријем деце траје од 01.03.2023. до 31.03.2023. године.

 

Упутство за попуњавање захтева за конкурс:

Захтев за пријаву детета у предшколску устнову подноси се електронским путем преко портала https://euprava.gov.rs/usluge/5653. Да би поднели захтев морате бити регистровани на портал еУправе.

Након попуњавања захтева неопходно је да проверите да ли сте исправно попунили све тражене податке (да ли сте унели тачне податке о детету исправно, број деце у породици, матичне бројеве, здравствени подаци о детету, специфични подаци о детету...)

Захтеве за исто дете не треба дуплирати, јер тако успоравате обраду и цео конкурсни поступак. То се најчешће дешава, јер нисте сигурни да сте успешно поднели захтев. Како би били сигурни да сте успешно поднели захтев, прво сачекајте бар сат времена или један дан, а онда на вашем налогу у одељку „МОЈЕ АКТИВНОСТИ“ проверите да ли постоји захтев који мора садржати ЕГН број.

Уколико у захтеву за пријаву детета у предшколску установу нисте навели тачне податке, измена истих се накнадно неће уважити.

 

Критеријуми за пријем:

1) деца из друштвено осетљивих група:

- деца жртве насиља у породици,

- деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања,

- деца самохраних родитеља,

- деца из социјално нестимулативних средина,

- деца са сметњама у психофизичком развоју,

- деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,

- деца тешко оболелих родитеља,

- деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,

- деца предложена од стране центра за социјални рад,

- деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој;

2) деца запослених родитеља и редовних студената;

3) деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици;

4) деца чија су браћа или сестре уписани у исту предшколску установу;

5) остала деца.

 

 

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2023/2024. ГОДИНУ

Захтев за упис у целодневни боравак родитељи / други законски заступници подносе искључиво електронским путем преко портала еУправе.

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, подносите предшколској установи лично, путем мејла: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. или препорученoм пошиљком, са назнаком „Пријава за упис детета“ на адресу: Предшколска установа „Вукица Mитровић“ Лесковац, улица Масариков трг С12/1. У пропратном документу обавезно навести: име и презиме подносиоца захтева, име и презиме и матични број детета и ЕГН број који добијате приликом електронске пријаве.

1. Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група: 

1.1.      За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

 • решење Центра за социјални рад о самосталном вршењу родитељског права (не старији од 6 месеци)
 • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
 • извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

1.2.      За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

 • решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

1.3.      За децу са сметњама у психофизичком развоју:

 • лекарска документација којом се доказују сметње у психофизичком развоју

1.4.      За тешко оболелу децу:

 • лекарска документација којом се доказује здравствено стање

1.5.   За тешко оболеле родитеље/друге законске заступнике детета / рођену браћу и сестре који су тешко оболели или имају сметње у психофизичком развоју:

 • лекарска документација којом се потврђује  здравствено стање или психофизичке сметње

1.6.     За кориснике новчане социјалне помоћи:

 • решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

1.7.    За родитеље / друге законске заступнике детета ратне војне инвалиде и особе са инвалидитетом , расељена и прогнана лица

 • акт надлежног органа о инвалидитету
 • потврда Комесаријата за избеглице РС

1.8. За децу родитеља/ других законских заступника детета жртве породичног насиља:

 • акт надлежног органа о породичном насиљу или органа старатељства да је породица под ризиком

1.9. За децу чији је родитељ/други законски заступник детета на одслужењу  затворске казне:

 • потврда казнено-поправне установе о издржавању казне

1.10.   За остале осетљиве категорије:

 • акт надлежног центра за социјални рад

2. Документа којим се доказује радно-правни статус родитеља/других законских заступника детета

2.1       За запослене:

 • није потребан доказ о запослењу, јер овлашћено службено лице ПУ провера тај податак преко Портала еУправе

2.2.      За уметнике:

 • решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника

2.3.      За студенте:

 • потврда о студирању (за текућу школску годину)

2.4.      За пољопривреднике:

 • уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО

2.5.      За родитеље /друге законске заступнике детета   запослене у иностранству:

 • потврда о запослењу коју је оверио нотар

2.6.     За пензионере:

 • решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО

2.7.     За предузетнике:

 • решење о упису у АПР или потврда из Фонда ПИО о уписаном стажу (не старије од 30 дана).

2.8.    Остали родитељи/ други законски заступници детета који не припадају ни једној наведеној категорији:

 • документација којом се доказује статус (уверење или потврда Фонда ПИО да се не воде у матичној евиденцији Фонда ПИО, потврда о упису у адвокатску комору, потврде или уверења НСЗ и слично).

 

НАПОМЕНА:

Уколико родитељ/други законски заступник детета истовремено подноси захтев за више деце у породици, обавезно подноси одвојене захтеве за свако дете у породици, уз достављање додатне комплетне документације за сваки захтев посебно.

Захтеви за упис  за узрасте деце који нису по конкурсу неће се разматрати.

Додатна документација доставља се најкасније до 31.03.2023.године.

Услуга је доступна родитељима/другим законским заступницима на порталу еУправа на следећем линку: https://euprava.gov.rs/usluge/5653

Родитељи/други законски заступници који нису у могућности да сами отворе налог односно да се региструју на портал еУправе, могу користити услуге Услужног центра у Лесковцу, шалтер Е-грађанин.

Корисничко упутство за родитеље:  https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo_za_roditelje_