• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

Тим за самовредновање

Тим за самовредновање установе укључује представнике(1,2 или 3) у зависности од величине објекта, као и све стручне сараднике, директора, помоћника директора, референта за безбедност и превентивну сестру, као и представника из редова Савета родитеља. Већи број чланова бира да остане у Тиму и ове године, док се мањи број мења или због преласка у други објекат, или тим, или како бисмо увођењем нових чланова освежили тим и наставили континуирану сензибилизацију запослених за самовредновање.

активности

носиоци

време

место

Усвајање акционог плана рада Тима

Сви чланови

Септембар 2019.

Вртић ''Колибри''

Усвајање Годишњег извештаја о самовредновању за област ВОР и извештаја о раду Тима

Сви чланови

Јун 2020.

Вртић ''Бамби''

Обезбедити да сваки запослени има копију Стандарда компетенција, да је чекира (техником ИНСЕРТ) и има у свом портфолију

Сви чланови при објектима

Прво полугође

Свако у свом објекту

Организовати дискусионе групе на основу питања и дилема које су се издвојиле после индивидуалног читања и вредновања стандарда компетенција

Представници објеката

Прво полугође

Свако у свом објекту

Објединити питања и дилеме које су најчешће и организовати дискусију на нивоу установе, направити извештај

Сви чланови, координатор

Крај првог полугођа

У вртићу ''Цврчак''

Организовати дискусионе групе за анализу видео снимака различите праксе у осмишљавању физичког и социјалног окружења за учење и развој деце

Представници објеката, видети Годишњи план самовредновања

Током године

Свако у свом објекту

Посматрање и анализа филмова који промовишу добру праксу из установе

Стручни сарадници

Према год. плану стр. усавршавања

На Активима

Остварити сарадњу са другим тимовима и стручним органима установе

координатор

континуирано

На малом и Педагошком колегијуму

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ:

НАШЕ ДЕТЕ:                - Татјана Недељковић - Силва Стаменковић

БАМБИ:                          - Aна Петровић

1001 РАДОСТ:                - Бојана Савић - Ана Пешић

ЛАНЕ:                             - Снежана Милошевић - Татјана Ђорђевић

ЦИЦИБАН:                    - Љиљана Вучетић - Биљана Мојсић

КОЛИБРИ:                      - Мирјана Недељковић - Ивана Живковић

ЦВРЧАК:                         - Марија Антић - Љиљана Средојевић Видовић

                                           - Горица Цветковић

МАЈСКИ ЦВЕТОВИ :   - Слађана Петковић - Данијела Дамјанчевић

СНЕЖАНА:                   -   Весна Ћурић - Жаклина Ђурчевић - Сузана Јовановић

ДИРЕКТОРИЦА:           - Јамина Анђелковић Ђорђевић

СТРУЧНА СЛУЖБА:   - Биљана Михајловић- координатор - Марија Перишић

                                         - Сузана Станковић - Јоланда Илић - Александра Васић

Александра Васић