• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

   

      Рад са децом која се налазе на болничком лечењу и даље је организован на педијатријском одељењу Опште болнице Лесковац . Рад обављају два васпитача у сменама од 9 до 13.30 и од 13 до 17.30. 

   Ради се са узрастом деце од 2-12 година. У одвојеној соби вртића бораве и мајке са млађом децом које се укључују у активности које иницира васпитач. Такође васпитачи раде индивидуално са децом која не напуштају болесничку собу. У свом  раду васпитачи посебно воде рачуна о специфичностима рада са оваквом децом у датом окружењу, посебном одабиру дидактичких и игровних средстава.   Начин вођења евиденције је специфчан, пишу посебну радну књигу и усавршавале су се у оквиру стручних органа у установи и Републичког Актива болничких васпитача.