• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

 • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

На основу члана 60. став. 3. тачка 9. Статута  и члана 3. Правилника о утврђивању критеријума и услова за пријем и смештај  деце у Предшколску установу "Вукица Митровић" у Лесковцу, директорица Предшколске установе "Вукица Митровић" у Лесковцу дана 01.03.2023. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем деце на целодневни боравак у
ПУ „Вукица Митровић“ у Лесковцу за радну 202
3/24. годину

Вртић "Наше дете"

Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године........................10 места

Вртић "Бамби"

Деца рођена од 01.03.2019. до 29.02.2020. године.........................18 места

Вртић "1001 радост"

Деца рођена од 01.03.2021. до 28.02.2022. године.........................16 места

Вртић "Лане"

Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године.........................12 места

Вртић "Цицибан"

Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године..........................12 места

Вртић "Колибри"

Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године..........................12 места

Вртић "Цврчак"

Деца рођена од 01.03.2022. до 31.10.2022. године..........................10 места

Вртић "Звончица"

Деца рођена од 01.03.2020. до 28.02.2021. године..........................20 места

Вртић "Бубамара" Братмиловце

Деца рођена од 01.03.2020. до 28.02.2021. године.........................10 места

Вртић "Снежана"“Грделица

Деца рођена од 01.03.2021. до 31.10.2022. године..........................10 места

Вртић "Мајски цветови" Вучје

Деца рођена од 01.03.2021. до 31.10.2022. године............................8 места

Деца рођена од 01.03.2020. до 28.02.2021. године.............................6 места

 

Конкурс за пријем деце траје од 01.03.2023. до 31.03.2023. године.

 

Упутство за попуњавање захтева за конкурс:

Захтев за пријаву детета у предшколску устнову подноси се електронским путем преко портала https://euprava.gov.rs/usluge/5653. Да би поднели захтев морате бити регистровани на портал еУправе.

Након попуњавања захтева неопходно је да проверите да ли сте исправно попунили све тражене податке (да ли сте унели тачне податке о детету исправно, број деце у породици, матичне бројеве, здравствени подаци о детету, специфични подаци о детету...)

Захтеве за исто дете не треба дуплирати, јер тако успоравате обраду и цео конкурсни поступак. То се најчешће дешава, јер нисте сигурни да сте успешно поднели захтев. Како би били сигурни да сте успешно поднели захтев, прво сачекајте бар сат времена или један дан, а онда на вашем налогу у одељку „МОЈЕ АКТИВНОСТИ“ проверите да ли постоји захтев који мора садржати ЕГН број.

Уколико у захтеву за пријаву детета у предшколску установу нисте навели тачне податке, измена истих се накнадно неће уважити.

 

Критеријуми за пријем:

1) деца из друштвено осетљивих група:

- деца жртве насиља у породици,

- деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања,

- деца самохраних родитеља,

- деца из социјално нестимулативних средина,

- деца са сметњама у психофизичком развоју,

- деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,

- деца тешко оболелих родитеља,

- деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,

- деца предложена од стране центра за социјални рад,

- деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој;

2) деца запослених родитеља и редовних студената;

3) деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици;

4) деца чија су браћа или сестре уписани у исту предшколску установу;

5) остала деца.

 

 

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2023/2024. ГОДИНУ

Захтев за упис у целодневни боравак родитељи / други законски заступници подносе искључиво електронским путем преко портала еУправе.

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, подносите предшколској установи лично, путем мејла: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. или препорученoм пошиљком, са назнаком „Пријава за упис детета“ на адресу: Предшколска установа „Вукица Mитровић“ Лесковац, улица Масариков трг С12/1. У пропратном документу обавезно навести: име и презиме подносиоца захтева, име и презиме и матични број детета и ЕГН број који добијате приликом електронске пријаве.

1. Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група: 

1.1.      За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

 • решење Центра за социјални рад о самосталном вршењу родитељског права (не старији од 6 месеци)
 • извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
 • извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

1.2.      За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

 • решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

1.3.      За децу са сметњама у психофизичком развоју:

 • лекарска документација којом се доказују сметње у психофизичком развоју

1.4.      За тешко оболелу децу:

 • лекарска документација којом се доказује здравствено стање

1.5.   За тешко оболеле родитеље/друге законске заступнике детета / рођену браћу и сестре који су тешко оболели или имају сметње у психофизичком развоју:

 • лекарска документација којом се потврђује  здравствено стање или психофизичке сметње

1.6.     За кориснике новчане социјалне помоћи:

 • решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

1.7.    За родитеље / друге законске заступнике детета ратне војне инвалиде и особе са инвалидитетом , расељена и прогнана лица

 • акт надлежног органа о инвалидитету
 • потврда Комесаријата за избеглице РС

1.8. За децу родитеља/ других законских заступника детета жртве породичног насиља:

 • акт надлежног органа о породичном насиљу или органа старатељства да је породица под ризиком

1.9. За децу чији је родитељ/други законски заступник детета на одслужењу  затворске казне:

 • потврда казнено-поправне установе о издржавању казне

1.10.   За остале осетљиве категорије:

 • акт надлежног центра за социјални рад

2. Документа којим се доказује радно-правни статус родитеља/других законских заступника детета

2.1       За запослене:

 • није потребан доказ о запослењу, јер овлашћено службено лице ПУ провера тај податак преко Портала еУправе

2.2.      За уметнике:

 • решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника

2.3.      За студенте:

 • потврда о студирању (за текућу школску годину)

2.4.      За пољопривреднике:

 • уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО

2.5.      За родитеље /друге законске заступнике детета   запослене у иностранству:

 • потврда о запослењу коју је оверио нотар

2.6.     За пензионере:

 • решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО

2.7.     За предузетнике:

 • решење о упису у АПР или потврда из Фонда ПИО о уписаном стажу (не старије од 30 дана).

2.8.    Остали родитељи/ други законски заступници детета који не припадају ни једној наведеној категорији:

 • документација којом се доказује статус (уверење или потврда Фонда ПИО да се не воде у матичној евиденцији Фонда ПИО, потврда о упису у адвокатску комору, потврде или уверења НСЗ и слично).

 

НАПОМЕНА:

Уколико родитељ/други законски заступник детета истовремено подноси захтев за више деце у породици, обавезно подноси одвојене захтеве за свако дете у породици, уз достављање додатне комплетне документације за сваки захтев посебно.

Захтеви за упис  за узрасте деце који нису по конкурсу неће се разматрати.

Додатна документација доставља се најкасније до 31.03.2023.године.

Услуга је доступна родитељима/другим законским заступницима на порталу еУправа на следећем линку: https://euprava.gov.rs/usluge/5653

Родитељи/други законски заступници који нису у могућности да сами отворе налог односно да се региструју на портал еУправе, могу користити услуге Услужног центра у Лесковцу, шалтер Е-грађанин.

Корисничко упутство за родитеље:  https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo_za_roditelje_