• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

ЦИП

Поштовани родитељи, 

Наша установа наставља да пружа подршку породицама у остваривању њене васпитне функције и одржавање услова за добробит деце у овим измењеним неповољним околностима живота.

  Препоручујемо Вам три брошуре које садрже кратке једноставне теориске уводе о темама којима се баве, идеје за родитеље и предлоге заједничких активности са децом:

▪ Добробит деце предшколског узраста – стварае услова да расту здрава, задовољна и оснажена да се конструктивно носе са изазовима
▪ Социјално - емоционално учење деце предшколског узраста
▪ Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила

Ове теме заснивају се на принципима позитивног родитељства и основа су за промишљање о дугорочним циљевима у односу на децу и на усклађивање васпитних поступака са њима.

Важно нам је да чујемо ваше мишљење у којој мери су теме занимљиве и садржаји корисни.На линку поред брошура налазе се и упитници за сваку од њих.

Брошуре  је креирао ЦИП –Центар за интерактивну педагогију и УНИЦЕФ у сарадњи са МПНТР.

 


1. Добробит деце предшколског узраста- брошуру можете погледати овде.

Упитник о брошури можете погледати овде.

2.Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила можете погледати овде.

Упитник о брошури можете погледати овде.

3. Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста можете погледати овде.

Упитник о брошури можете погледати овде.