Štampa

Адреса: Мајора Тепића бб

Број телефона: 016/223-500

ciciban grupna

Број група у објекту 14

 - Млађа јаслена група - Анђица Стојановић, Лидија Милојковић

 - Старија јаслена група 1 - Марија Савић, Марија Каранфиловић, Весна Ђорђевић

 - Старија јаслена група 2 - Драгана Микић, Весна Ристић

 - Млађа група 1 - Љиљана Вучетић, Лидија Милојковић

 - Млађа група 2 - Олгица Тодоровић, Милица Николић

 - Млађа група 3 - Малина Николић, Марија Филиповић

 - Средња група 1 - Зора Вељковић, Јелена Станковић

 - Средња група 2 - Маја Миљковић, Сузана Ђорђевић

 - Старија група 1 - Љиљана Милић, Јелена Антић

 - Старија група 2 - Драгана Цојић, Мира Илић

 - Најстарија група 1 - Наташа Николић, Светлана Марчић

 - Најстарија група 2 - Зорица Николић, Татјана Младеновић

 - Припремна група 1 - Биљана Цветковић,

 - Припремна група 2 - Благица Николић

Превентивна сестра - Биљана Мојсић

Руководилац радне јединице - Зора Вељковић