Štampa

На основу члана 60. став. 3. тачка 9. Статута  и члана 3. Правилника о утврђивању критеријума и услова за пријем и смештај  деце у Предшколску установу "Вукица Митровић" у Лесковцу, директорица Предшколске установе "Вукица Митровић" у Лесковцу дана 15.04.2021. године расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем деце на целодневни боравак у
ПУ „Вукица Митровић
у Лесковцу за радну 2021/22. годину

 

Вртић „Наше дете“

Деца рођена од 01.03.2020  до 31.10.2020. године........................10 места

 

Вртић „Бамби

Деца рођена од 01.03.2017  до 28.02.2018. године.........................20 места

 

Вртић „1001 радост“

Деца рођена од 01.03.2019. до 29.02.2020. године.........................16 места

 

Вртић „Лане“

Деца рођена од 01.03.2020  до 31.10.2020. године.........................12 места

 

Вртић „Цицибан“

Деца рођена од 01.03.2020  до 31.10.2020. године..........................12 места

 

Вртић „Колибри“

Деца рођена од 01.03.2020  до 31.10.2020. године..........................12 места

 

Вртић „Цврчак“

Деца рођена од 01.03.2020  до 31.10.2020. године..........................12 места

 

Вртић „Звончица“

Деца рођена од 01.03.2018. до 28.02.2019. године.........................20 места

 

Вртић „Бубамара“ Братмиловце

Деца рођена од 01.03.2017. до 28.02.2018. године.........................13 места

 

Вртић „Снежана“ Грделица

Деца рођена од 01.03.2019  до 31.10.2020. године.......................... 12 места

 

Вртић „Мајски цветовиВучје

Деца рођена од 01.03.2019 до 31.10.2020. године..........................10 места

Деца рођена од 01.03.2018 до 28.02.2019. године............................5 места

 

Конкурс за пријем деце траје од 15.04.2021. до 29.04.2021. године.

 

Критеријуми за пријем:

1) деца из друштвено осетљивих група:

- деца жртве насиља у породици,

- деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања,

- деца самохраних родитеља,

- деца из социјално нестимулативних средина,

- деца са сметњама у психофизичком развоју,

- деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,

- деца тешко оболелих родитеља,

- деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,

- деца предложена од стране центра за социјални рад,

- деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој;

2) деца запослених родитеља и редовних студената;

3) деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици;

4) деца чија су браћа или сестре уписани у исту предшколску установу;

5) остала деца.

 

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ

ЗА 2021/2022. ГОДИНУ

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, непосредно уз пријаву поднесите предшколској установи.

Захтев за упис у целодневни боравак родитељи подносе електронским путем преко портала еУправе или путем захтева који  преузимају са сајта установе и са свом потребном  документацијом шаљу  препорученoм  пошиљком на адресу: Предшколска  установа „Вукица Митровић„ Лесковац, ул. Масариков трг С12/1 са назнаком „пријава за упис детета“.

 

1. Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група: 

1.1.      За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

1.2.      За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

1.3.      За децу са сметњама у психофизичком развоју:

1.4.      За тешко оболелу децу:

1.5.    За тешко оболеле родитеље/рођену браћу и сестре који су тешко оболели       или имају сметње у психофизичком развоју:

1.6.     За кориснике новчане социјалне помоћи:

1.7.    За родитеље ратне војне инвалиде и особе са инвалидитетом

1.9.      За децу родитеља жртве породичног насиља:

1.10.      За децу чији је родитељ на одслужењу  затворске казне:

1.11.   За остале осетљиве категорије:

2. Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев за упис, као и за сву децу у породици;

3. Документа којим се доказује радно–правни статус родитеља/других законских заступника

3.1       За запослене:

3.2.      За уметнике:

3.3.      За студенте:

3.4.      За пољопривреднике:

3.5.      За родитеље запослене у иностранству:

3.6.      За пензионере:

3.7.     За предузетнике:

3.8.    Остали родитељи који не припадају ни једној наведеној категорији:

НАПОМЕНА:

Уколико родитељ истовремено подносу захтев за више деце у породици, обавезно подноси одвојене писане захтеве за свако дете у породици, уз достављање комплетне документације за сваки захтев посебно.

Захтев за пријем деце за целодневни боравак можете преузети ОВДЕ.

Захтеви за упис  за узрасте деце који нису по конкурсу неће се разматрати и биће на листи чекања.