Štampa

     Социјално-заштитна функција у предшколској установи реализује се на следећим нивоима:

    Социјална заштита у установи реализује се у циљу заштите права деце са развојним тешкоћама, заштите права деце без родитељског старања, заштита права деце из материјално угрожених породица, заштита права усвојене деце и деце у хранитељским породицама, деце избеглих и расељених лица, деце ромске и других националности.

Важни задаци у оквиру социјалне заштите су:

   Програм социјалне заштите се реализује са партнерима у окружењу: Центар за социјални рад, Одељење за друштвене делатности и социјалну заштиту општинске управе, Интересорна комисија, Полицијска управа, Црвени крст, родитељи и друге надлежне институције.