• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

НАСЛОВНА В

РАСПОРЕД ДЕЦЕ ЗА ВРЕМЕ ГОДИШЊИХ ОДМОРА

(28.07. до 26.08.2022.године)

 

      У вртић „1001 радост“ распоређују се:

-деца вртића „Наше дете“: старија јаслена група и све вртићке групе

 

     У вртић „Лане“ распоређују се:

-деца вртића „Цицибан“: све узрасне групе (јаслене и вртићке)

-деца вртића „Наше дете“: млађа јаслена група

 

      У вртић „Колибри“ распоређују се:

-деца вртића „Цврчак“: све узрасне групе (јаслене и вртићке)

 

      У вртић „Звончица“ распоређују се:

-деца вртића „Бамби“- све узрасне групе

-деца вртића „Бубамара“- све узрасне групе

 

НАПОМЕНА:

Деца вртића „Колибри“ настављају боравак у вртићу „Цврчак“ због радова у вртићу. Вртић „Колибри“ почиње са радом 08.08.2022.године.

 

Родитељи деце која у време годишњих одмора прелазе у друге вртиће у обавези су да обавесте групног васпитача о томе до 26.07.2022.године, како би здравствени картони били благовремено пребачени у вртић где су распоређена њихова деца. Након овог рока неће бити могућности за преузимање картона из матичног објекта.

У П Р А В А

За Уговор о смештају детета у полудневни (четворосатни) боравак вртића потребно је понети попуњен „здравствени лист детета“ са здравственом потврдом овереном од стране дечјег лекара. Осим тога, родитељ који долази да потпише уговор мора да има са собом очитану (или ископирану) личну карту и попуњен образац Захтева за упис у ППП, који се добија уз здравствени лист, а налази се и на службеном сајту установе www.vukicamitrovic.edu.rs , у рубрици „Упис деце у ППП“ [Овај образац су родитељи већ једном попуњавали - ради пријаве детета за ППП]

Уговори за полудневни боравак у вртићу склапаће се у вртићу 1001 радост“ у Лесковцу (Масариков трг С12/1, код Радио-Лесковца), сваког дана - у времену од 1000- 1600 сати, по следећем распореду:

Субота, 28.08.2021. - ПП-групе при вртићу „Колибри“ из Лесковца;

Понедељак, 30.08.2021. - ПП-групе при вртићима „Бамби“ и „1001 радост“ из Лесковца;

Уторак, 31.08.2021. - ПП-групе при вртићу „Цицибан“ из Лесковца;

Среда, 01.09.2021. - ПП-групе при вртићима „Лане“ и „Звончица“ из Лесковца и „Бубамара“ из Братмиловца;

Четвртак, 02.09.2021. - ПП-група при вртићу „Мајски цветови“ из Вучја;

Петак, 03.09.2021. - ПП-групе при вртићу „Снежана“ из Грделице;

Субота 04. септембра - склапање уговора са свим оним родитељима који (из оправданих разлога) нису могли доћи и потписати уговор у заказаном термину – предвиђеном за дати вртић.

НАПОМЕНА: Сви родитељи дужни су да се - по доласку у вртић ради склапања уговора – строго придржавају прописаних мера превенције због корона вируса, т.ј. обавезно је држање одговарајућег растојања приликом чекања у реду и ношење заштитне епидемиолошке маске која покрива лице (уста и нос).

Пре склапања Уговора о смештају детета у полудневни (четворосатни) боравак при вртићима родитељи су у обавези да одраде систематски преглед деце у Дечјем диспанзеру (код изабраног деч. лекара – педијатра).

Онај родитељ који долази да потпише уговор мора да понесе са собом очитану (или ископирану) личну карту и попуњен образац Захтева за упис у ППП, који се налази на службеном сајту установе www.vukicamitrovic.edu.rs у рубрици „Упис деце у ППП“ [Овај образац су родитељи већ једном попуњавали - ради пријаве детета за ППП (он је предат васпитачима), а сада је неопходан још један примерак, који остаје уз Уговор].

Уговори за полудневни боравак у вртићу склапаће се у Управи предшколске установе - при вртићу „1001 радост“ у центру Лесковца (солитер „S-16“, код Радио Лесковца), сваког дана - у времену од 1000- 1600 сати, по следећем распореду:

Субота, 03.09.2022. - ПП-групе при вртићу „Колибри“ из Лесковца;

Понедељак, 05.09.2022. - ПП-групе при вртићима „Бамби“ и „1001 радост“ из Лесковца;

Уторак, 06.09.2022. - ПП-групе при вртићу „Цицибан“ из Лесковца и „Бубамара“ из Братмиловца;

Среда, 07.09.2022- ПП-групе при вртићима „Мајски цветови“ из Вучја и „Снежана“ из Грделице;

Четвртак и Петак, 08.09.2022.- 09.09.2022. - склапање уговора са свим оним родитељима који (из оправданих разлога) нису могли доћи и потписати уговор у заказаном термину – предвиђеном за дати вртић.

НАПОМЕНА: Сви родитељи дужни су да се - по доласку у вртић ради склапања уговора – придржавају прописаних мера превенције због корона вируса, т.ј. обавезно је држање одговарајућег растојања приликом чекања у реду и ношење заштитне епидемиолошке маске која покрива лице (уста и нос).

Пре склапања Уговора о смештају детета у полудневни (четворосатни) боравак при вртићима родитељи/други законски заступници су у обавези да одраде систематски преглед деце у Дечјем диспанзеру (код изабраног деч. лекара – педијатра).

Онај родитељ/други законски заступник који долази да потпише уговор треба да понесе са собом очитану (или ископирану) личну карту и комплетно попуњен, одн. оверен од стране педијатра Здравствени лист детата (образац који се претходно преузима у Управи установе – канцеларија бр. 1).

Осим тога, родитељ/други законски заступник доноси и попуњен образац Захтева за упис у ППП, који је приложен уз Здравствени лист, а налази се и на службеном сајту установе www.vukicamitrovic.edu.rs [Овај образац родитељи/други законски заступници су већ једном попуњавали - ради пријаве детета за ППП (и он је дат дететовом васпитачу), а сада је неопходан још један примерак - који остаје уз Уговор].

Уговори за полудневни боравак у вртићу склапаће се у Управи предшколске установе - при вртићу „1001 радост“ у центру Лесковца (солитер „S-12“, код Радио Лесковца), сваког радног дана - у времену од 930- 1530 сати, по следећем распореду:

Субота, 26.08.2023. - ПП-групе при вртићу „Колибри“ из Лесковца;

Понедељак, 28.08.2023. - ПП-групе при вртићима „Бамби“ и „1001 радост“ из Лесковца;

Уторак, 29.08.2023. - ПП-групе при вртићу „Цицибан“ из Лесковца и „Бубамара“ из Братмиловца;

Среда, 30.08.2023 - ПП-групе при вртићима „Мајски цветови“ из Вучја и „Снежана“ из Грделице;

Четвртак и Петак, 31.08.2023.- 01.09.2023. - склапање уговора са свим оним родитељима/другим законским заступницима који (из оправданих разлога) нису могли доћи и потписати уговор у заказаном термину – предвиђеном за дати вртић.

Родитељи/други законски заступници који (из било ког разлога) не склопе уговор о полудневном боравку до 1. септембра, одн. до поласка детета у ППП, моћи ће да склопе тај уговор и нешто касније, али у вртићу „Колибри“ („Радничко насеље“) – у времену од 1000-1400 часова.

НАПОМЕНА: Родитељи/други законски заступници чије дете по закону, одн. по правилнику Установе има право на бесплатан полудневни боравак у вртићу (треће и четврто дете по рођењу у породици, дете са сметњама у развоју и сл.) морају ту чињеницу предочити (а по могућству и доказати – одговарајућом документацијом) приликом склапања уговора, како би остварили то право – у редовном поступку пред надлежном Комисијом градског Одсека за друштвену бригу о деци.

Решење о економској цени програма васпитања и образовања у Предшколској установи "Вукица Митровић" можете прочитати ОВДЕ