Štampa

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О слободним местима у вртићима
ПУ "Вукица Митровић" у Лесковцу
и критеријумима за пријем деце на целодневни боравак
за радну 2019/20.годину

Вртић „Наше дете“

Деца рођена од 01.03.2018. до 31.10.2018. године......................12 места

 

Вртић „Бамби

Деца рођена од 01.03.2015. до 28.02.2016. године.......................15 места

 

Вртић „1001 радост“

Деца рођена од 01.03.2017. до 28.02.2018. године........................15 места

 

Вртић „Лане“

Деца рођена од 01.03.2018. до 31.10.2018. године.......................10 места

 

Вртић „Цицибан“

Деца рођена од 01.03.2018. до 31.10.2018. године........................12 места

 

Вртић „Колибри“

Деца рођена од 01.03.2018. до 31.10.2018. године........................12 места

 

Вртић „Цврчак“

Деца рођена од 01.03.2018. до 31.10.2018. године........................12 места

 

Вртић „Звончица“

Деца рођена од 01.03.2016. до 28.02.2017. године........................20 места

 

Вртић „Бубамара“ Братмиловце

Деца рођена од 01.03.2015. до 28.02.2017. године........................10 места

 

Вртић „Снежана“ Грделица

Деца рођена од 01.03.2017. до 31.10.2018. године......................... 6 места

 

Вртић „Мајски цветови Вучје

Деца рођена од 01.03.2017. до 31.10.2018. године.........................10 места

Деца рођена од 01.03.2016. до 28.02.2017. године...........................5 места

 

Напомена:

Јавни конкурс за пријем деце на целодновни боравак биће објављен 21.06.2019. године, а пријем документације биће у периоду од 24.06.2019. године до 29.06.2019. године у времену од 08-15 сати у вртићу "1001 радост" у Лесковцу, ул. Масариков трг С12/1.

 

Критеријуми за пријем:

1) деца из друштвено осетљивих група:

- деца жртве насиља у породици,

- деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања,

- деца самохраних родитеља,

- деца из социјално нестимулативних средина,

- деца са сметњама у психофизичком развоју,

- деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,

- деца тешко оболелих родитеља,

- деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,

- деца предложена од стране центра за социјални рад,

- деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој;

2) деца запослених родитеља и редовних студената;

3) деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици;

4) деца чија су браћа или сестре уписани у исту предшколску установу;

5) остала деца.

 

 

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА 2019/2020. ГОДИНУ

Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, непосредно уз пријаву поднесите предшколској установи.

  1. 1. Документа којима се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1.      За самохране родитеље (један од набројаних докумената):

1.2.      За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:

1.3.      За децу са сметњама у психофизичком развоју:

            - лекарска документација којом се доказују сметње у психофизичком развоју

 

1.4.      За тешко оболелу децу:

         - лекарска документација којом се доказују здравствено стање

1.5.   За тешко оболеле родитеље/рођену браћу и сестре који су тешко оболели      или имају сметње у психофизичком развоју :

         - лекарска документација којом се потврђује здравствено стање или психофизичке сметње

1.6.     За кориснике новчане социјалне помоћи:

1.7.   За родитеље ратне војне инвалиде и особе са инвалидитетом

      - акт надлежног органа о инвалидитету

1.9.      За децу родитеља жртве породичног насиља :

1.10.     За децу чији је родитељ на одслужењу затворске казне:

 

1.11.   За остале осетљиве категорије :

  1. 2. Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев за упис, као и за сву децу у породици ( фотокопија );
  1. 3. Документа којим се доказује радно–правни статус родитеља/других законских заступника

3.1       За запослене:

3.2.      За уметнике:

3.3.      За студенте:

3.4.      За пољопривреднике:

3.5.      За родитеље запослене у иностранству:

3.6.      За пензионере:

3.7.     За предузетнике:

 

3.8.   Остали родитељи који не припадају ни једној наведеној категорији:

     -   документација којом се доказује статус ( уверење или потврда Фонда ПИО да се не воде у матичној евиденцији Фонда ПИО и слично ) .

НАПОМЕНА :

Уколико родитељ/други законски заступник истовремено подноси захтев за више деце у породици, обавезно подноси одвојене писане захтеве за свако дете у породици, уз достављање комплетне документације за сваки захтев посебно.

Захтев за пријем деце на целодневни боравак можете преузети ОВДЕ или непосредно у управи , вртић "1001 радост", ул. Масариков трг С12/1, канцеларија бр. 1.