• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

(конкурс отворен од 25.06. до 29.06.2018. године)

Вртић „Наше дете“

Деца рођена од 01.03. до 31.10.2017. године...............12 места

 

Вртић „1001 радост“

Деца рођена од 01.03.2016. до 28.02.2017. године.......15 места

 

Вртић „Лане“

Деца рођена од 01.03. до 31.10.2017. године...............12 места

 

Вртић „Цицибан“

Деца рођена од 01.03. до 31.10.2017. године...............12 места

 

Вртић „Колибри“

Деца рођена од 01.03. до 31.10.2017. године...............12 места

 

Вртић „Цврчак“

Деца рођена од 01.03. до 31.10.2017. године...............10 места

 

Вртић „Звончица“

Деца рођена од 01.03.2014. до 29.02.2016. године.......10 места

 

Вртић „Бубамара“ Братмиловце

Деца рођена од 01.03.2014. до 29.02.2016. године.......10 места

Деца рођена од 01.03.2012. до 28.02.2014. године........5 места

 

Вртић „Снежана“ Грделица

Деца рођена од 01.03.2016. до 31.08.2017. године.......15 места

 

Приликом конкурисања родитељи прилажу:

1. Одговарајуће потврде или решења за децу из друштвено осетљивих група;

2. Потврду о радном односу родитеља (фотокопија М обрасца / извод из АПР-а за предузетнике / потврда о радном односу за војна лица и полицију) или потврда високообразовне установе за студенте;     

3. Фотокопија извода из матичне књиге рођених деце.

 

Критеријуми за пријем:

1) деца из друштвено осетљивих група:

- деца жртве насиља у породици,

- деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања,

- деца самохраних родитеља,

- деца из социјално нестимулативних средина,

- деца са сметњама у психофизичком развоју,

- деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,

- деца тешко оболелих родитеља,

- деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,

- деца предложена од стране центра за социјални рад,

- деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој;

2) деца запослених родитеља и редовних студената;

3) деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици;

4) деца чија су браћа или сестре уписани у исту предшколску установу;

5) остала деца.