• ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

  • ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''ВУКИЦА МИТРОВИЋ'' ЛЕСКОВАЦ

Copyright 2024 - DITEAM

Почетак припремног предшколског програма (ППП) за децу рођену од 01.03.2016.- 29.02.2017. предвиђен је за 1. септембар ове године.

Пре тога родитељи имају обавезу да у другој половини августа (тачније: од 15 - 31. Авг. 2022.) одведу своје дете у Дечји диспанзер у Лесковцу (или у Дом здравља "Вучје", одн. Д.З. "Грделица", ако тамо имају здравств. картон), код изабраног дечјег лекара (или оног који га мења), ради обавезног систематског лекарског прегледа.

  • Родитељи који су пријавили дете за ПП-групу при школи (градској, или ванградској - свеједно) у назначеном периоду - воде своје дете директно у Диспанзер, где ће - након обављеног систематског прегледа - добити здравствену потврду неопходну за улазак детета у ПП-групу. Ту потврду затим предају на руке васпитачу из одабране ПП-групе и то 1. септембра 2022. године, одн. приликом првог појављивања детета у ПП-групи.
  • Родитељи који су пријавили своје дете за ППП при неком од 10 вртића Предшколске установе (на 4 сата-поподне), морају пре одласка на систематски преглед (али не пре 12. августа) доћи у Управу установе - канцеларија бр. 1, при вртићу "1001 радост" (солитер „S-12“ у центру града, код Радио-Лесковца) да преузму обрасце: "Здравствени лист детета" и лекарску „потврду“, који су им неопходни за систематски преглед.[1]
  • Након обављеног систематског лекарског прегледа, родитељи ове деце чувају попуњене и оверене здравствене листове до 01. септембра, када их – заједно са фотокопијом дететовог вакциналног листа - предају групном васпитачу њиховог детета. Важно је напоменути да без обављеног лекарског прегледа, одн. без регулисаног вакциналног статуса, дете не може ући, нити боравити у просторијама вртића!
  • Напослетку, један од родитеља долази поново у Управу установе (са ископираном/очитаном личном картом) да склопи Уговор о упису детета у ППП.[2] Овај Уговор се - по правилу - склапа почетком Септембра, одн. одмах након поласка детета у ППП, а најкасније до 09. септембра 2022.

Да би се избегле могуће гужве и дуга чекања у реду за потписивање уговора, моле се родитељи деце која се уписују у ППП - при вртићима, да се држе утврђеног редоследа, одн. распореда склапања уговора по вртићима. Распоред за склапање уговора за тзв. „полудневни боравак“ у вртићима (одн. 4-сатни, поподневни боравак, у склопу ППП - при вртићима) дат је ОВДЕ.

 

[1] Родитељи који уписују своје дете у вртић "Снежана" у Грделици, или у вртић "Мајски цветови" у Вучју, могу обрасце "здравственог листа" и лекарске „потврде“ преузети и код превентивне медицинске сестре/васпитача у овим вртићима, али тек од 29.08.2022. год. (због колективних годишњих одмора).

[2] Приликом доласка у Управу ради склапање уговора за ППП, осим наведених, треба понети и друга документа од значаја за утврђивање попуста при плаћању ужине за дете (нарочито за децу из тзв. „осетљивих група“), као што су нпр: фотокопије решења о праву на бесплатно коришћење услуга Предшколске установе из “Дечје заштите“: за треће и четврто дете, или за децу са сметњама у развоју и сл.).